Annika Troive Hedman

Utbildning

Juristexamen – Uppsala universitet (2005)

Yrkeserfarenheter

Advokat – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2020-)
Biträdande jurist – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2018-2020)
Verksjurist och utredare – Transportstyrelsen (2013-2018)
Åklagare – Åklagarkammaren i Falun (2009-2013)
Notarietjänstgöring – Falu tingsrätt (2007-2009)

Språk

Svenska och engelska

Verksamhetsinriktning

Annika är verksam som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Hon har även mångårig erfarenhet som ombud i vårdnadsmål. Därutöver arbetar Annika med ärenden som rör vård av unga (LVU) samt hästjuridik.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00