Brottmål

Brottmål

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog har en lång och gedigen erfarenhet av brottmålsuppdrag och ärendetypen är en av byråns centrala verksamhetsgrenar. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog tillhandahåller flera erfarna och kunniga advokater och biträdande jurister som åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi är primärt verksamma i Dalarna vid Mora och Falu tingsrätt, men åtar oss uppdrag över hela Sverige. 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00