Affärsjuridik

Affärsjuridik

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog har lång och gedigen erfarenhet inom affärsjuridik, det vill säga de rättsområden som rör företag, företagare och kommersiella förhållanden. Vi erbjuder våra klienter skräddarsydda lösningar och specialistkompetens inom centrala rättsområden såsom avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt och immaterialrätt. Vårt tjänsteerbjudande omfattar exempelvis rådgivning och biträde vid avtalsförhandlingar, företagsöverlåtelser, upprättande av köpeavtal, distributionsavtal, aktieägar-/kompanjonsavtal, licensavtal eller andra avtalstyper som förekommer i kommersiella förhållanden. Vi biträder även i frågor om bolagsorganisation, företagsstyrning, finansiering och i företagsekonomiska angelägenheter. Vår verksamhet omfattar såväl Dalarna som övriga Sverige.

Vår strävan är att med kompetens och engagemang lösa våra klienters affärsjuridiska problem snabbt, effektivt och med högsta kvalitet.

Fastighets- och hyresrätt

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog har en stark uppställning när det gäller fastighetsrelaterad juridik. Vi erbjuder specialistkompetens i frågor som rör kommersiella fastighetstransaktioner, hyresrätt samt övriga fastighetsrelaterade frågor, fastighetsbildningsfrågor m.m. Kort sagt allt som har med fastigheter och fastighetsrätt att göra. Vi arbetar med klienter från hela landet och biträder därför såklart även med frågor i Falun och Dalarna i övrigt.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00