Familjerätt

Familjerätt

Familjerätten är en central del av byråns verksamhet och omfattar såväl ekonomisk familjerätt som vårdnadsmål. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog är primärt verksam i Dalarna, men våra advokater och biträdande jurister inom det familjerättsliga området åtar sig vid behov uppdrag även i andra delar av landet.

Ekonomisk familjerätt

Den ekonomiska familjerätten rör frågor såsom bodelning inom äktenskapet, vid äktenskapsskillnad eller dödsfall, upprättande av testamente, framtidsfullmakt m.m. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog tillhandahåller specialistkompetens inom området ekonomisk familjerätt och våra advokater och biträdande jurister förekommer ofta som bodelningsförrättare, boutredningsman och skiftesman. Vi åtar oss även uppdrag som ombud för part i bodelningsärenden, arvstvister eller andra ärenden inom den ekonomiska familjerätten.

Vårdnadsmål

Uppdrag som rör vårdnad, boende och umgänge med barn kräver stort engagemang och skicklighet för att säkerställa bästa stöd och hjälp för klienten. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog erbjuder advokater och biträdande jurister med särskild familjerättslig kompetens för att på bästa sätt lösa de problem som vårdnadsmål omfattar. 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00