Tvistlösning

Tvistlösning

I kommersiella förhållanden finns alltid en risk för att parter blir oeniga och hamnar i tvist. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog biträder klienter i situationer där tvist riskerar att uppkomma eller där tvisten redan är ett faktum. Vid tvist tillhandahåller vi våra klienter vårt kunnande och vår kompetens för att lösa tvisten till klientens bästa utom rätta, i domstol eller annat forum. Vi biträder klienter såväl i Dalarna som i övriga landet.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00