Danmarks konsulat

Kontakta oss

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Danmarks konsulat

Henrik Jalkenäs är dansk honorärkonsul och advokatfirmans Falukontor är därmed också ett konsulat. Konsulatets uppgift är att hjälpa danska företag och danska medborgare att tillvarata sina rättigheter i Sverige. Konsulatet bistår dessutom ambassaden i administrativt hänseende i Dalarna. Honorärkonsuler är oavlönade befattningshavare i främmande lands utrikestjänst. 

Läs mer på Danmarks ambassads hemsida

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00