Karriär

Kontakta oss

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Karriär

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog är verksam inom de flesta centrala rättsområden såväl inom affärjuridik som humanjuridik.

Som jurist på Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog får du stort ansvar, men också frihet. Du kommer att få spännande och stimulerande arbetsuppgifter och det ges också förutsättningar till gedigen fortbildning såväl genom intern som genom extern utbildning.

Varje medarbetares kompetens är en ovärderlig resurs för vårt företag. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog har därför alltid intresse av att komma i kontakt med människor som kan komplettera och utveckla vår verksamhet.

Till juriststudenter erbjuder vi tillfälle till värdefull arbetserfarenhet genom våra sommarnotarietjänster. Du som söker bör ha minst tre års juridikstudier med goda resultat.

Kontakta oss

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00