Nyheter

Arkiv
Arkiv

Nya 3:12 regler – förbered dig redan nu!

Den utredning som regeringen tillsatt för att se över beskattningen av delägare i fåmansbolag har i  början av november 2016 lämnat bl. a. följande förslag. Reglerna föreslås gälla fr. o. m. inkomståret 2018. -schablonbeloppet i förenklingsregeln sänks från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) till 1,75 inkomstbasbelopp (103 775 kr för

Läs nyheten

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00