Nyheter

Kunnig kvinnlig användare

EU-tribunalen avgjorde nyligen ett mål om europeiskt mönsterskydd, s.k. gemenskapsformgivning. Målet rörde registreringen av en handväska designad av Yves Saint Laurent. H&M ansökte om hävning av registreringen under åberopande av att designen saknade särprägel och att väskan var allt för lik redan befintliga formgivningar.

Tribunalen fann att frågan om särprägel inte ska bedömas utifrån en genomsnittlig konsument utan bedömningen ska istället ske med utgångspunkt i det helhetsintryck formgivningen ger hos en särskild kunnig användare. I det akuella fallet var en sådan användare att likställa med en ”kunnig kvinnlig användare”. Tribunalen fann att hävningsansökan skulle avslås och uttalade att den omtvistade formgivningen, för en kvinnlig användare, ger ett nytt helhetsintryck jämfört med befintliga formgivningar.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00