Nyheter

Arkiv
Arkiv

Kunnig kvinnlig användare

EU-tribunalen avgjorde nyligen ett mål om europeiskt mönsterskydd, s.k. gemenskapsformgivning. Målet rörde registreringen av en handväska designad av Yves Saint Laurent. H&M ansökte om hävning av registreringen under åberopande av att designen saknade särprägel och att väskan var allt för lik redan befintliga formgivningar. Tribunalen fann att frågan om särprägel

Läs nyheten

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00