Tintin Persson

Tintin Persson, Juristassistent - Sylwan & Fenger-Krog

Tintin Persson

Juristassistent

Utbildning

Juristprogrammet – Stockholms universitet (2021-)

Yrkeserfarenheter

Juristassistent – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2023-)
Juristassistent – Advokatfirman MORE Evander (2022)
Administrativ assistent – ASTRA Advokater (2021-2022)

Språk

Svenska och engelska

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00