Rickard Mander

Utbildning

Juristexamen – Uppsala universitet (2015)
Juridik – Uppsala universitet (2009-2010)
Ekonomi – Högskolan Dalarna (2007-2009)

Yrkeserfarenheter

Advokat – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2021-)
Biträdande jurist – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2018-2021)
Notarietjänstgöring – Falu tingsrätt (2016-2018)

Språk

Svenska och engelska

Verksamhetsinriktning

Rickard är konkursförvaltare och arbetar huvudsakligen med konkurs- och obeståndsjuridik. Därutöver arbetar Rickard med ekonomisk familjerätt, associationsrätt, köp- och avtalsrätt, kommersiella tvistemål. Rickard åtar sig även uppdrag i domstolsärenden som t.ex. ärenden om förvaltarskap eller som biträde för bortavarande part.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00