Madelene L. Rystedt

Utbildning

Juristexamen – Stockholms universitet (2011)
Företagsekonomi och nationalekonomi – Uppsala universitet (2004-2005)

Yrkeserfarenheter

Advokat – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2020-)
Biträdande jurist – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog, (2016-2020)
Jurist – Swedbank Juristbyrån (2013-2016)
Jurist – Skatteverket (2011-2013)

Språk

Svenska och engelska

Verksamhetsinriktning

Madelene har mångårig erfarenhet inom familjerätt, bland annat som biträde i frågor om arv, testamente och bodelning och hon åtar sig uppdrag som boutredningsman, bodelningsförrättare samt uppdrag som god man enligt samäganderättslagen. Madelene åtar sig även uppdrag som ombud i vårdnadsmål, biträder i frågor gällande konkurs- och obeståndsjuridik samt civilrättsliga tvister.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00