Henrik Jalkenäs

Utbildning

Juristexamen – Stockholms universitet (1999)
Civilekonomexamen – Högskolan i Karlstad (1993)

Yrkeserfarenheter

Advokat – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2005-)
Biträdande jurist – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2003-2005)
Biträdande jurist – Advokatfirman Abersten (2000-2003)
Revisor och konsult – Lindebergs Grant Thornton AB (1995-2000)
Lärare i företagsekonomi (1994-1995)

Språk

Svenska och engelska

Verksamhetsinriktning

Henrik har mångårig erfarenhet som konkursförvaltare och arbetar med samtliga frågor som rör konkurs- och obeståndsrätt. Utöver detta är Henrik specialiserad inom allmän affärsjuridik såsom köp- och avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, styrelseuppdrag m.m.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00