Filippa Jansson

Utbildning

Juristexamen – Uppsala universitet (2021)

Yrkeserfarenheter

Biträdande jurist – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2023-)
Biträdande jurist – Advokatbolaget Welin sedermera Advokatbolaget Welin Älgekrans (2021-2023)
Juridisk rådgivare – Villaägarnas Riksförbund (2019-2021)

Språk

Svenska och engelska

Verksamhetsinriktning

Filippa arbetar med brottmål som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt med ärenden inom tvångsvård (vård av unga (LVU), psykiatrisk tvångsvård (LPT), rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV) etc.). Därutöver åtar sig Filippa uppdrag som ombud i vårdnadsmål.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00