Axel Eskeby

Utbildning

Juristexamen – Stockholms universitet (1998)

Yrkeserfarenheter

Advokat – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2003-)
Biträdande jurist – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (2000-2003)
Notarietjänstgöring – Hedemora tingsrätt (1998-2000)

Språk

Svenska och engelska

Verksamhetsinriktning

Axel är verksam som försvarsadvokat och målsägandebiträde men har även särskild kompetens inom varumärkesrätt och annan immaterialrätt, marknadsrätt, offentlig upphandling, och kommersiella tvister. Utöver detta bedriver Axel allmän praktik med särskild inriktning på skadeståndsrättsliga ärenden, företrädesvis personskador och primärt trafikskador.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00