André Robstad

Utbildning

Filosofie Kandidatexamen Företagsekonomi 2016, Högskolan Dalarna

Yrkeserfarenheter

Assistant Manager & Gruppchef – Grant Thornton Sweden (2021-2023)
Redovisningsekonom – Moodeko Consulting (2019-2021)
Senior associate – PwC Sweden (2016-2019)

Språk

Svenska, norska och engelska

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00