Nyheter

Per och Marita slutar efter lång och trogen tjänst

Per Råström och Marita Danielsson har gått i pension efter lång och trogen tjänst.

Per har varit advokatbyrån trogen sedan 1990 då han efter avslutad notarietjänstgöring på Falu tingsrätt anställdes som biträdande jurist. Per har varit primärt inriktad på brottmål, affärsjuridik samt konkurser. Han har varit en betydelsefull och uppskattad person och jurist såväl inom advokatbyrån som inom regionen och varit en väl ansedd konkursförvaltare och försvarsadvokat.

Marita påbörjade sin anställning redan 1980 och har därför sett många jurister komma och gå. Marita har under de senaste åren arbetat som ekonomichef och har i den rollen ansvarat för advokatbyråns interna ekonomi men även hanterat advokatbyråns konkurser. Hon har under hela sin tid hos oss varit en betydelsefull och mycket uppskattad medarbetare.

Både Per och Marita har med sin lojalitet, kompetens och inte minst personliga värme, satt sin prägel på byrån under decennier och de kommer därför att lämna ett stort tomrum på kontoret såväl ur ett personligt som professionellt perspektiv. Vi tackar dem båda för deras ovärderliga insatser för byråns fortlevnad och framväxt och önskar dem en härlig fortsatt tid i livet!

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00