Nyheter

Sylwan & Fenger-Krog legal rådgivare vid försäljning av teknikkonsultföretag

Sylwan & Fenger-Krog har varit legal rådgivare åt Viati Konsult AB vid försäljning av hälften av aktierna i MyVi. MyVi är ett teknikkonsultföretag inom framförallt infrastruktur. Advokatbyråns team har letts av advokat Jakob Raihle.

MyVi blir helägt av Myckelby Infrateknik AB och MyVis medarbetare | MyVi

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00