Nyheter

Arkiv
Arkiv

Offentlig auktion av fastigheten FALUN STORA ASPEBODA 3:8

Falu tingsrätt har i beslut den 21 oktober 2021 i mål Ä 1656-21 utsett advokat Henrik Jalkenäs, att som god man enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt ombesörja försäljning genom auktion av fastigheten Falun Stora Aspeboda 3:8. Se länk nedan. https://www.svenskfast.se/hus/dalarna/falun/falun/aspeboda/olsbacka/olsbacka-76/338787

Läs nyheten

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00