Nyheter

Offentlig auktion av fastigheten FALUN RENSBYN 6:14

Falu tingsrätt har i beslut den 19 mars 2021 utsett advokat Henrik Jalkenäs, att som god man enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt ombesörja försäljning genom auktion av fastigheten Falun Rensbyn 6:14.

Se vidare på länk https://www.svenskfast.se/hus/dalarna/falun/falun/vika/kraknas-90/303542

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00