Nyheter

Konkursutförsäljning

Carlsténs Trafikskola AB och Falun Motorcykel utbildningar AB försattes i februari i konkurs av Falu tingsrätt. Till konkursförvaltare i konkurserna utsågs advokaten Per Råström.

Bolagen har bedrivit trafikskola i Falun.

Egendom utbjuds till försäljning via auktionsförfarande online genom PS Auktioners försorg.

Möjlighet att se och lämna bud på den egendom som utbjuds finns på följande länk https://bit.ly/30t1KY5

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00