Nyheter

Stöd till enskilda näringsidkare

Med anledning av den rådande coronapandemin har regeringen den 5 november 2020 utfärdat en förordning som under vissa förutsättningar kan ge enskilda näringsidkare stöd för minskad omsättning.

 Förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare trädde i kraft den 9 november 2020.

 Länsstyrelsen i Dalarnas län ska pröva ansökan om stöd om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.

 Krav som ställs på ansökan är bl.a. att ansökan ska lämnas på ett formulär som fastställs av Boverket. Ansökan om stöd ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 31 januari 2021. Stödet är begränsat till 120 000 kronor och betalas ut av Boverket.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00