Nyheter

C Å Boman´s Delikatesser Aktiebolag i konkurs är såld

Den 25 september 2020 försattes C Å Boman’s Delikatesser Aktiebolag i konkurs vid Falu tingsrätt. Till konkursförvaltare utsågs advokat Henrik Jalkenäs.

Bolaget bedriver handel med livsmedel i grossistledet. Kunderna utgörs främst av livsmedelsbutiker i Dalarna. Verksamheten bedrivs utifrån hyrda lokaler i Falun.

Rörelsen är nu såld.

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00