Nyheter

Siljans Chark Aktiebolag i konkurs

Den 18 maj 2020 försattes Siljans Chark Aktiebolag i konkurs. Till konkursförvaltare utsågs advokat Henrik Jalkenäs.

Bolaget bedriver slakt och charkuteriverksamhet. Verksamheten bedrivs dels i slakteriet på Ickholmens gård i Vikarbyn, dels i charkfabriken i Mora.

Rörelsen är nu till salu.

Indikativa anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt och senast den 1 juni 2020. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Anbudsunderlag finns på https://www.sylwan.se/till-forsaljning/siljans-chark-aktiebolag-i-konkurs/

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00