Nyheter

Siljans Chark Aktiebolag i konkurs

Den 18 maj 2020 försattes Siljans Chark Aktiebolag i konkurs. Till konkursförvaltare utsågs advokat Henrik Jalkenäs.

Anbudsunderlag kommer presenteras inom kort. Håll utkik under fliken ”Till försäljning”.

Information till personal som berörs av konkursen finns under fliken Företag/Konkurs och obestånd/.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00