Nyheter

En skåpbil i Falu kommun till salu

Till försäljning utbjuder ett konkursbo, via Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB:s försorg, en Dacia Dokker av årsmodell 2016.

Anbud ska vara skriftligt och konkursförvaltningen tillhanda senast
den 28 februari 2020. Fri prövningsrätt och rätt att sälja före anbudstidens utgång förbehålles.

Jurist Rickard Mander är konkurshandläggare.
Kontaktuppgifter mail rm@sylwan.se eller per telefon 023 – 70 58 00.

Anbudsunderlag https://www.sylwan.se/till-forsaljning/en-skapbil-till-salu/

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00