Nyheter

Stöd till åtgärder efter skogsbränder 2018

Med anledning av skogsbränderna i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län under sommaren 2018 har regeringen den 7 februari 2019 utfärdat en förordning som under vissa förutsättningar kan ge skogsägare stöd för vissa åtgärder till följd av skogsbränderna.

 Förordningen (2019:12) om stöd till åtgärder efter skogsbränder i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län trädde i kraft den 1 mars 2019 och ska gälla fram till utgången av december 2019.

 De myndigheter som ska pröva frågor om stöd ska beviljas är Skogsstyrelsen och Trafikverket. Krav som ställs på ansökan är bl.a. att den ska vara skriftlig och lämnas in till rätt myndighet senast den 1 november 2019. Lägsta belopp för utbetalning av stöd är 5 000 kronor.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00