Nyheter

Första granskningarna enligt GDRP har inletts – Dataskyddsombud i fokus

Datainspektionen har inlett de första granskningarna efter att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj. Det är främst myndigheter som står i fokus i de inledande granskningarna, men även vissa privata aktörer omfattas. Temat för granskningen är om dataskyddsombud har utsetts hos de myndigheter och företag där sådant ombud behövs.

Enligt GDPR ska dataskyddsombud utses hos alla myndigheter. För företag gäller att dataskyddsombud ska finnas om kärnverksamheten innebär omfattade, regelbunden och systematisk övervakning över de registrerade. Dataskyddsombud ska även finnas om företaget hanterar så kallade känsliga personuppgifter såsom uppgift om personers politiska åsikt, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv eller om företaget hanterar genetiska eller biometriska uppgifter.

I granskningen har Datainspektionen valt ut ett antal myndigheter, privata vårdgivare, försäkringsbolag, fackförbund banker och teleoperatörer.

Granskning förväntas avslutas i slutet av augusti.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00