Nyheter

Ny medarbetare hos advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog

Rickard
Sylwan och Fenger-Krog välkomnar ny medarbetare, Rickard Mander. Han började arbeta hos oss den 1 mars 2018.

Rickard kommer att arbeta med konkurs- och obeståndsrätt samt affärsjuridik i övrigt. Han kommer även åta sig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Rickard kommer närmast från Falu tingsrätt, där han har fullgjort sin notarietjänstgöring.

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00