Nyheter

Arkiv
Arkiv

Ett år med ny domstolsordning för immaterialrättsliga mål

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen har nu verkat under ca ett års tid. Syftet med reformen har bl.a. varit att samla alla mål som rör marknads- och immaterialrätt under en och samma domstol. Ökad effektivisering och högre kvalitet har varit målsättningen. Enligt domstolarnas egen uppfattning har man i

Läs nyheten

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00