Nyheter

Patent- och marknadsdomstolen avslår registrering av Visit Lund

Lunds kommun har hos PRV ansökt om registrering av märket Visit Lund som varumärke för Lunds turistbyrå. Att kommunala och regionala organisationer inom besöksnäringen använder sig av förledet ”visit” följt av ett ortsnamn eller namn på geografiskt område är mycket vanligt förekommande. Frågan som nu har varit uppe till prövning är om ordet visit följt av ett ortsnamn kan anses ha sådan särskiljningsförmåga som krävs enligt varumärkeslagen för att ett varumärke ska få registreras. PRV avslog ansökan och anförde att orden närmast uppfattas som en uppmaning att besöka Lund snarare än ett kännetecken för kommersiellt ursprung för vissa varor eller tjänster. Lunds kommun överklagade beslutet. Patent- och marknadsdomstolen har nu avslagit överklagande och anfört att domstolen delar PRV:s uppfattning i frågan. Det anmärkningsvärda är att bolagsverket har registrerat firmor med dylik lydelse. Firmalagen är i relevant avseende identisk med varumärkeslagen och formellt är kravet på särskiljningsförmåga densamma i de båda lagarna. Återigen konstateras dock att bedömningarna i praktiken skiljer sig åt. Det kan således förekomma att ett företag som nekas varumärkesrätt kan uppnå ett i princip lika starkt skydd genom att istället söka kännetecknet som firma. På detta sätt undergrävs förtroendet för Varumärkesrätten och det kan med fog ifrågasättas om systemet med två parallella system för kommersiella kännetecken ska upprätthållas.

 

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00