Nyheter

Villafastighet till salu i Idkerberget, Borlänge

Fastigheten Borlänge Idkerberget 6:35 med adress Ringvägen 14A och 14B i Idkerberget, Borlänge försäljs på offentlig auktion i enlighet med lagen om samäganderätt. Fastigheten består av två lägenheter vilka bägge är uthyrda.

Underlag för försäljning såsom närmare beskrivning av fastigheten, foton och försäljningsvillkor kan erhållas på advokatfirmans hemsida www.sylwan.se/till-forsaljning
eller beställas genom att kontakta advokatfirman på telefon 023 – 70 58 00.

Visning sker onsdag den 15 mars klockan 13.00 eller efter överenskommelse. Förhandsanmälan krävs. Anmälan sker per mail till info@sylwan.se, senast tisdag den 14 mars.

Auktionen hålls onsdag den 22 mars. Klockslag och plats meddelas senare. Förhandsanmälan sker per mail till info@sylwan.se senast måndag den 20 mars.

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00