Nyheter

Även en frånskild make ska kallas till bouppteckning

Till en bouppteckningsförrättning ska även en frånskild make kallas om bodelning ännu inte har genomförts. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast i en ny dom.

En frånskild make ingår enligt lagtexten inte i den krets av personer som ska kallas till en bouppteckning. HFD slår nu fast att en frånskild make har ett intresse av att delta i dödsboförvaltningen i situationer där bodelning ännu inte har ägt rum, eftersom detta påverkar makens rätt i bodelningen. Därför ska även en frånskild make kallas till bouppteckningen.

HFD:s avgörande var inte oväntat, men i högsta grad rimligt och därför välkommet.
Avgörandet kan läsas här nedan
Högsta Förvaltningsdomstolens dom

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00