Nyheter

Tidsgräns för häktning av barn

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har i år kritiserat Sverige för våra långa häktningstider och uppmanat Sverige att införa en tidsgräns för häktning. Kritiken mot Sverige och vårt system för häktning har varit återkommande.

Det pågår dock en Häktes- och restriktionsutredning som kommer att presentera sina förslag i augusti i år. Utredningen har bl a i uppdrag att överväga tidsgräns för häktning. Utredningen syftar även till att hitta former för hur användningen av restriktioner kan minskas och därmed även minska isoleringen. Utredningen ska särskilt fokusera på de frihetsberövade barnen.

Utredningen överväger att föreslå en tidsgräns på tre månader när det gäller häktning av barn. Det ska dock finnas en möjlighet att i undantagsfall besluta om längre häktning om det är fråga om så komplicerade utredningar att det saknas möjlighet att slutföra utredningen inom tre månader, t ex vid grova terroristbrott.

Utredningen avser vidare att föreslå att barn inte ska placeras på vanliga häkten med andra vuxna. Barn ska istället placeras genom Statens institutionsstyrelse på särskilda ungdomshem. I undantagsfall ska det dock vara möjligt att placera barn i vanliga häkten, t ex om risken för fritagning är stor.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00