Nyheter

Barn isoleras i svenska häkten

Den som är under 18 år får i Sverige häktas endast om det finns synnerliga skäl. I princip krävs att det ska vara uppenbart att betryggande övervakning av barnet inte kan ske på något annat sätt. Personen måste också vara misstänkt på sannolika skäl för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år och det måste finnas risk för att personen annars håller sig undan, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. År 1998 häktades 41 barn under 18 år, 2014 var det 125 stycken och 2015 var det så många som 140 personer som häktades i åldrarna 15-17 år. Av de underåriga som häktades i Sverige 2015 hölls 115 av dem isolerade, 17 av dem i över 60 dagar.

I Sverige saknas en tidsgräns för hur länge en person får sitta häktad. I större delen av Europa finns sådana tidsgränser. Det finns inte heller någon tidsgräns i Sverige för hur länge en person får sitta häktad med restriktioner vilket innebär isolering. Restriktioner innebär bl a att en person endast har begränsad rätt att umgås med andra personer, ta emot besök och använda sig av telefon. Riksåklagaren har i april 2015 beslutat om nya riktlinjer i syfte att minska användningen av restriktioner och därmed bryta isoleringen för de häktade. Av riktlinjerna följer t ex att åklagaren bör redan från början vara generös med att tillåta kontakter mellan föräldrar och barn.

Sverige har under en längre tid mottagit kritik för att barn isoleras i svenska häkten från bl.a. Europarådets tortyrkommitté, FN:s tortyrkommitté och svenska Barnombudsmannen.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00