Nyheter

Internationellt advokatmöte i Köpenhamn 26 – 29 maj 2016

Det Europeiska advokatnätverket TEN har haft årsmöte i Köpenhamn. Från Sverige deltog advokaten, tillika sekreterare i TEN:s styrelse Axel Eskeby, advokaten Karolin Andreasson och Jur. kand. Michael Hennel. Bland annat beslutades att TEN, som idag är en EEIG, ska övergå till en annan associationsform som medger att byråer utanför EU blir fullvärdiga medlemmar.

Vi tackar våra danska kollegor på Virtus Law för ett välplanerat och mycket trevligt arrangemang.

Se nedan lite foton från mötet.

IMG_3508_Köpenhamn3 IMG_3509_Köpenhamn4 IMG_3524_Köpenhamn2 IMG_3526_Köpenhamn1

 

 

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00