Nyheter

Förhandlat förfarande tillåts vid komplicerad IT – upphandling

Kammarrätten har nyligen i ett avgörande tagit ställning i fråga om tillåtligheten av att tillämpa förhandlat förfarande i fråga om upphandling av ett kommunikationsnät inom e – hälsa. Kammarrätten konstaterar att förhandlat förfarande endast får tillämpas i undantagsfall om det på grund av särskilda omständigheter inte går att ange ett totalpris i förväg.

I det akuella fallet konstaterade kammarrätten att det visserligen var möjligt att i förväg utarbeta en prissättningsstruktur. Enligt kammarrätten fanns inga jämförbara nät. Det var heller inte möjligt att prissätta utifrån konstruktionen av det gamla nätet. Kammarrätten konstaterar att det visserligen gått att utforma en prissättningsstruktur, men eftersom det inte varit möjligt att ange totalpris var det korrekt att tillämpa förhandlat förfarande.  Se länk, dom från kammarrätten.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00