Nyheter

Oatly förlorar i marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen har nyligen i ett avgörande förbjudit Oatly vid vite att använda ett antal formuleringar såsom ”No soy. No milk. No badness” eller “It looks milk, but made for humans.” Marknadsdomstolen konstaterar att marknadsföringen riktar sig mot konsumenter i allmänhet och inte, som Oatly gjort gällande, särskilt insatta ikonsumenter.

Vidare finner marknadsdomstolen att marknadsföringen förmedlar intrycket av att mjölk skulle vara skadligt för människor eller inte passa som livsmedel för människor.

Under rättsprocessen framförde Oatly inget påstående om eller åberopade bevisning till stöd för att mjölkprodukter allmänt sätt skulle ha sådana brister att de är olämpliga som livsmedel. Därmed fann marknadsdomstolen att påståendena i marknadsföringen varit ovederhäftiga, vilseledande och misskrediterande. Det noteras att kravet på vederhäftighet är särskilt viktigt nä det handlar om livsmedel.

Domen förändrar egentligen inte rättsläget nämnvärt. God marknadsföringssed har länge inneburit både ett krav på vederhäftighet och förbud mot vilseledande marknadsföring och misskreditering av andra näringsidkare eller andra produkter. Fallet understryker snarast vikten för rådgivare inom marknadsföring att informera klienter om riskerna med att framhålla påståenden utan att ha objektivt godtagbart stöd för dem samt vådan med att framställa konkurrerande produkter i dålig dager.

Ett sammanfattande råd är nog att i marknadsföring lägga fokus på det positiva med den egna produkten och avstå från att dra in andra i den egna marknadsföringen.

Läs dom från Marknadsdomstolen

 

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00