Nyheter

Lantmännen förlorar i varumärkesmål

Lantmännen har såsom innehavare av varumärket FRÅN JORD TILL BORD ansökt om upphävande av märket ANSVAR FRÅN BORD TILL JORD. Trots påtaglig likhet ansåg såväl PRV som Patentbesvärsrätten att förväxlingsrisken var låg eftersom märket ANSVAR FRÅN BORD TILL JORD avsåg kompost- och avfallsmaskiner, vilket ansågs sakna all likhet med de varor och tjänster Lantmännens märke avser.

Patentbesvärsrätten 14-101 Dom 2015-06-12

Axel Eskeby

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00