Nyheter

Ny domstolsordning för immaterialrättsliga mål föreslås

I en lagrådsremiss föreslås en ny domstolsordning för prövning av immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga mål. Dessa måltyper ska samlas i en särskild domstol, Patent- och marknadsdomstolen (första instans) och Patent- och marknadsöverdomstolen (andra instans). Enligt förslaget utgör Högsta domstolen sista instans. Överklagande till Högsta domstolen ska dock endast få ske om Patent- och marknadsöverdomstolen ger tillstånd.

Som en konsekvens av den föreslagna nyordningen kommer Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen att upphöra.

 

Axel Eskeby

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00