Per Råström

Utbildning

Juristexamen – Uppsala universitet (1987)

Yrkeserfarenheter

Advokat – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (1993-)
Biträdande jurist – Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog (1990-1993)
Notarietjänstgöring – Falu tingsrätt (1988-1990)
Jurist – Skatteförvaltningen i Stockholm (1987-1988)

Språk

Svenska och engelska

Verksamhetsinriktning

Per har erfarenhet inom advokatbyråns samtliga segment men arbetar idag främst med brottmål samt konkurs- och obeståndsjuridik. Per är en mycket erfaren konkursförvaltare.

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00