Marita Danielsson

Marita Danielsson

Ekonomichef

Yrkeserfarenheter

Marita Danielsson är anställd av Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog sedan 1980.

Språk

Svenska och engelska

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00