Nyheter

Offentlig auktion av fastigheten LEKSAND TIBBLE 35:27

Mora tingsrätt har i beslut den 21 maj 2024 i mål nr Ä 520-24 utsett advokat Rickard Mander, att som god man enligt lag (1904:48 s.1) om samäganderätt ombesörja försäljning genom auktion av fastigheten Leksand Tibble 35:27.

Se länk nedan för mer information:
LEKSAND TIBBLE 35:27, (prel .Tibble Solgårdsbacken) | Svensk Fastighetsförmedling

Kontakta oss

Trotzgatan 22
Box 1043, 791 10 Falun
Tfn: 023-70 58 00